Psychiatra

Lekarze oferują konsultacje, porady i leczenie psychiatryczne w następujących problemach:

– zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
– zaburzenia lękowe (nerwice)
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
– zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, inne choroby psychiczne)
– problemy psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu i leków uspokajająco-nasennych
– współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
– zaburzenia psychiczne (zachowania, nastroju i urojeniowe) u osób w wieku podeszłym
– otępienie (choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe, inne)
– zaburzenia snu