Chirurg– diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń chirurgicznych w trybie ambulatoryjnym;
– konsultacje i kwalifikacje chorych do leczenia stacjonarnego i szpitalnego w tym także chirurgii jednodniowej;
– opieka poszpitalna i pooperacyjna.