Alergolog

Poradnia Alergologiczna świadczy usługi specjalistyczne w zakresie schorzeń alergicznych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego.

– Diagnostyka i leczenie schorzeń alergologicznych i przewlekłych chorób dróg oddechowych;
– Badania czynnościowe układu oddechowego;
– Testy skórne;
– Oznaczanie swoistych IgE (metoda UniCAP);
– Kwalifikowanie i prowadzenie swoistej immunoterapii (odczulanie) na pyłki drzew, traw, chwastów cało rocznie i sezonowo oraz roztocza kurzu domowego.