Lekarze oferują konsultacje, porady i leczenie psychiatryczne w następujących problemach:

– zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)

– zaburzenia lękowe (nerwice)

– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

– zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, inne choroby psychiczne)

– problemy psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu i leków uspokajająco-nasennych

– współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych

– zaburzenia psychiczne (zachowania, nastroju i urojeniowe) u osób w wieku podeszłym

– otępienie (choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe, inne)

– zaburzenia snu