Pneumonologia to dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.

Najczęstsze choroby układu oddechowego:

– astma oskrzelowa

– gruźlica

– mukowiscydoza

– odma opłucnowa

– przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

– pylica płuc

– rozstrzenie oskrzeli

– rak płuca

– sarkoidoza

– śródmiąższowe choroby płuc

– zapalenie oskrzeli

– zapalenie płuc