Poradnia prowadzi szereg standardowych i specjalistycznych badań, spośród których możemy wyróżnić następujące:

– badanie refrakcji oczu

– badanie ostrości widzenia

– dobór szkieł korekcyjnych

– badanie dna oka – ocena tarczy nerwu wzrokowego, plamki żółtej, naczyń siatkówki dla potrzeb m.in. kardiologa, diabetologa, internisty, neurologa i innych specjalistów

– mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (jaskra).

Działalność Poradni:

– leczenie stanów zapalnych oka,

– usuwanie ciał obcych z oka,

– diagnostyka jaskry,

– badanie profilaktyczne niemowląt oraz wcześniaków,

– leczenia i rehabilitacja w chorobie zezowej i niedowidzeniu,

– badanie okulistyczne do prawa jazdy,

– kontynuacja leczenia pooperacyjnego po zabiegach jaskry, zaćmy, zeza i gradówki,

– badania okresowe pracowników (pracujących przy komputerze, kierowców).