– diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń chirurgicznych w trybie ambulatoryjnym;

– konsultacje i kwalifikacje chorych do leczenia stacjonarnego i szpitalnego w tym także chirurgii jednodniowej;

– opieka poszpitalna i pooperacyjna;