Poradnia Alergologiczna świadczy usługi specjalistyczne w zakresie schorzeń alergicznych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego.

– Diagnostyka i leczenie schorzeń alergologicznych i przewlekłych chorób dróg oddechowych,

– Badania czynnościowe układu oddechowego,

– Testy skórne,

– Oznaczanie swoistych IgE (metoda UniCAP),

– Kwalifikowanie i prowadzenie swoistej immunoterapii (odczulanie) na pyłki drzew, traw, chwastów cało rocznie i sezonowo oraz roztocza kurzu domowego.